x

 

I Värmeland du sköna...

Welcome***Välkommen***Willkommen

***Tervetuloa***Kαλώς όρισες***

***добро пожаловать***Velkommen***

 

    

 
Lantliga länktips...

annons

jordbruksaktuellt länk


 

 

 

 
*******************************
'

Karlskogavädret via Norge...

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer förbehålls rapportören ochackrediterade personer inom respektive ideell förening samt ArtDatabanken.  


www.marima.se

 

Enligt rapporten ger lösdrift en naturlig miljö för hästarna och en bättre djurhälsa. Eftersom hästarna rör sig mer ökar möjligheterna till en optimal utveckling för skelettet. Risken för försämrad lungfunktion minskar då de andas in mindre damm och skadliga partiklar. Det har även konstaterats att beteendestörningar som till exempel vävning är mycket ovanliga bland hästar i lösdrift.

Horoskopet via Hemmets Journal

 

Przewalskis Vildhästar

Sveriges radio - Hästarna på island - lever ett naturligt liv i harmoni  - lyssna här!

Hästar i natur - Lojstahedsrussen!

Hästkonst - Hästar i drivved

Ekologisk odling-på kvinnligt vis...
av Anna-Maj Wandt

Alternativ.nu

www.ledningskollen.se - visar var du inte ska gräva...

Vi i villa - Gör det själv tips!

Sand som bädd i stall minskar flugorna

 

Karlskogabilder

Bilder och vykort från det äldre Karlskoga finns att se på länken  här!!

*************

Välkommen till marimas hemsida!!

LÅT LANDSBYGDEN LEVA!!

Bilder från Karlskoga som det såg ut förr...

*****     *****     *****     ***** x

Väder Karlskoga

x

 

 
Nyheter från Skogsaktuellt
Nyheter från Entreprenadaktuellt
Nyheter från Jordbruksaktuellt

 

Blandade intressanta länktips

**********

Sveriges natur - Russ provar vildare hästliv - länk

Jorden och vårt klimat mår bra av att hästarnas antal ökar! källa Sveriges Radio lyssna här...

Russet som naturvårdare

Studier i Europa antyder att betande hästar kan öka den biologiska mångfalden och en svensk studie visar också att hästbetade marker kan ha högre artrikedom än fårbetade.

Russbloggen

**********

Se även Lojstahed russen HÄR

**********

Vilda hästar av rasen konik­, som sannolikt är ättlingar till hästarna i förhistorisk grottkonst, är bara cirka en meter höga, men de kan spela en stor roll för den biologiska mångfalden. Genom att äta av den trädvegetation som tar över öppna våtmarker bidrar de till att väcka nytt liv i det naturlandskap som fanns,när­ stora växtätare vandrade runt fritt.

I dag försöker naturvårdare återuppliva den mångfalden – på sina håll genom att röja buskarna med motorsåg.

Konikhästarna är dock både billigare och bättre på det. Hästarna har satts i arbete i ett tiotal länder,bland annat på 20 ställen enbart i Storbritannien.

Källa National Geographic

************

Giftiga växter för häst Källa : SLU – Mirja Lindberget och Ida Lindvall och KRAFFT Foder

 

The horse's digestive system

Lojstaruss slipper krav på ligghall Sveriges radio, lyssna här.

Heck horse - källa wikipedia - i vardagligt tal Tarpan, They used mares of the Konik, Icelandic horse, and Gotland breeds. These mares were bred to stallions of a wild horse type known as Przewalski's horse.

Tarpaner släpps ut i Bulgarien - Europeisk vildhäst som finns i många av våra ponnys gener.

************* x

Elk made of ceramics marima Älg gjord i keramik

 

 

 

Det äldre Karlskoga - här en bild över Ekmansbacken.

 


www.marima.se  

 

Alla foton på mina sidor är copyright, så om du vill låna en bild fråga först.

Senast ändrad 2023-04-03